Keo Epoxy Trong Suốt Japan - TL 3:1

Keo Epoxy Trong Suốt ( Japan - Tỉ Lệ 3:1): Là dòng sản phẩm được nhập khẩu từ Nhật Bản với thành phần chất Keo Epoxy (E) là dung dịch trong suốt không màu, không mùi, không tan trong nước và không tan trong dung môi khi kết tủa. Chất đóng rắn H (Handaner) là dung dịch trong suốt không màu, không tan trong nước và trong dung môi khi kết tủa. Hợp chất keo Epoxy trong suốt là dung dịch trong suốt không màu, đóng rắn ở nhiệt độ phòng, độ nhớt thấp. Thời gian đóng rắn của hỗn hợp keo Epoxy trong suốt khoảng 2-3h vả khô cứng hoàn toản sau 8-10h. Tỉ lệ pha của keo Epoxy ( Japan- TL 3:1) với keo( E) nhựa Epoxy là: 3 Keo Epoxy và 1 Handaner (Chất đóng rắn).

Keo Epoxy Trong Suốt Japan - TL 3:1

  • Giá bán:Liên hệ
Keo Epoxy Trong Suốt ( Japan - Tỉ Lệ 3:1): Là dòng sản phẩm được nhập khẩu từ Nhật Bản với thành phần chất Keo Epoxy (E) là dung dịch trong suốt không màu, không mùi, không tan trong nước và không tan trong dung môi khi kết tủa.
Chất đóng rắn H (Handaner) là dung dịch trong suốt không màu, không tan trong nước và trong dung môi khi kết tủa.
Hợp chất keo Epoxy trong suốt là dung dịch trong suốt không màu, đóng rắn ở nhiệt độ phòng, độ nhớt thấp.
Thời gian đóng rắn của hỗn hợp keo Epoxy  trong suốt khoảng 2-3h vả khô cứng hoàn toản sau 8-10h.
Tỉ lệ pha của keo Epoxy ( Japan- TL 3:1) với keo( E) nhựa Epoxy là: 3 Keo Epoxy và 1 Handaner (Chất đóng rắn).

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha